2019

Labi Wine Chardonnay 2019

Shija e kësaj vere është e gjatë, shumë minerale, është komplekse në llojin e saj dhe ekstrakt të lartë.

14

Category:
Vjelja

me dorë

Viti

2019

Shërbehet Në Temp.

8-12°C

Të Dhënat Teknike

Sheqeri i mbetur: 2.5 (g /l )

Aciditeti Total

6.1 (G / L), Ph: 3.6

Alkooli

13.2%

Përpunimi

Rrushi është vjelur në fillim te shtatorit, vjelja është bërë me dorë, duke e përzgjedhur rrushin më cilësor, përpunimi i rrushit është kryer brenda 4-6 ore duke mos e lejuar rrushin që të rri në kontakt me aijrin dhe temperatura të larta.

Fermentimi

Pas shtrydhjës së rrushit e gjithë sasia e lëngut fermentimin e ka kryer në tank inoxi në T 12-14°C

Fermentimi Malolaktik dhe Ruajtja

Fermentimi malolaktik është proqes i cili kryhet në Barika, por edhe në tanke Inoxi.

Pas përfundimit të fermentimit një sasi e verës është vjetruar në Fuqi lisi (Barique) për 8 muaj, duke lejuar aromat e fuqis së lisit të bartën në verë, duke ja rritur kompleksitetin verës Chardonnay 2018