LABI WINE (Agro Vita Shpk)

Është përfituese nga Programi i Granteve të Përputhshme-MGP.
Kompania ka finalizuar projektin e standardizimit sipas:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dhe HACCP.
Gjithashtu kompania ka implementu edhe Shërbimet e Zhvillimit të Biznesit- SHZHB.
Investitor i grantit MINT, WORLD BANK Projekti CERP.
Ngritja dhe implementimi:
A&L Financial Consulting Shpk Prizren.
Trupa qertifikuese: TÜV NORD Gjermani